top of page
Be aware of The  RabbiI when talking
about the New Testament.  Romeans 11:25

Twa pi gwo kesyon lavi yo

1. Ki kote mwen soti? Repons lan se nan Jenèz 1.1 
Bondye kreye tout bagay 
2. Poukisa mwen isit la? Sa jwenn nan Jenèz 15:6 ak Eklezyas 12:1Ou isit la pou detèmine desten ou,gen krentif pou Bondye, epi respekte kòmandman l yo paske se devwa tout limanite. Paske, Bondye ap jije tout bagay sekrè si wi ou non byen oswa mal. Ebre 9:27 
3. Ki kote mwen prale? sa nan Jenèz 25:8Liy lavi ou detèmine si w ap pase letèniteak Bondye nan nouvo Jerizalèm sou tè a oswa si w ap pase l nan letan dife a. Kriye ak manje dan ou chwazi.

Lakrentif pou Bondye se pi gwo
…12Apre sa, pitit gason m nan, se pou w avèti ankò: Pa gen fen pou fè anpil liv, e anpil etid fatige kò a.13Lè tout te tande, konklizyon an nan pwoblèm nan se sa a: Laperèz Bondye epi kenbe kòmandman l yo, paske sa a se tout devwa a nan moun. 14 Paske, Bondye pral jije tout aksyon yo, ansanm ak tout bagay kache, kit se byen oswa mal. Eklezyas 12:13

If one turns away his ear from hearing the law,
even his prayer is an abomination. Proverbs 28:9


7 No one who practices deceit shall dwell in my house; no one who utters lies shall continue before my eyes. 7 I will not allow deceivers to serve in my house, and liars will not stay in my presence.


Jeremiah 29:11
For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. 12 Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. 13 You will seek me and find me when you seek me with all your heart. 14 I will be found by you,” declares the LORD, “and will bring you back from captivity. [f] I will gather you from all the nations and places where I have banished you,” declares the LORD, “and will bring you back to the place from which I carried you into exile.”


 
bottom of page