top of page

Men, li reponn, li di: Se pa mwen ki voye m, men nan mouton ki pèdi nan kay Izrayèl la Matye 15:24.

The stony heart does not want His Torah The heart of the flesh loves Him and His Torah, which heart do you have
 For this is the covenant that I will make with the house of Israel    after those days, declares the Lord: I will put my laws into their minds,    and write them on their hearts, and I will be their God,    and they shall be my people.
New coveaunt Gentiles grafted into the house of Israel Change of Heart for all house of Judah

Ebre 8:8-12

8 Paske, li fè yo repwòch lè li di:[a]

"Gade, jou yo ap vini, Seyè a di.
  lè m'a tabli yon nouvo alyans ak pèp Izrayèl la.
   ak moun peyi Jida yo,
9 Pa tankou alyans mwen te fè ak zansèt yo a
   jou mwen te pran yo nan men pou m te fè yo soti kite peyi Lejip la.
Paske yo pa t kontinye nan kontra mwen an,
Se sa Seyè a ki di sa.
10Paske, men kontra mwen pral fè ak pèp Izrayèl la
   Apre jou sa yo, Seyè a di:
Mwen pral mete lwa mwen yo nan lespri yo,
   e ekri yo nan kè yo,
epi mwen pral Bondye yo,
   epi yo pral pèp mwen an.
11Epi yo pa dwe anseye, chak frè parèy li
   epi chak moun, frè yo, di: 'Konnen Seyè a,'
paske yo tout pral konnen m
,
   depi piti nan yo rive nan pi gran yo.
12 Paske, m ap gen pitye pou peche yo.
   epi mwen p'ap sonje peche yo ankò."

One in Christ          Gentiles Grafted In
…12 sonje lè sa a, nou te separe ak Kris la, nou te lwen pèp Izrayèl la,ak moun lòt nasyon nan alyans pwomès la,san espwa ak san Bondye nan mond lan. 13 But kounye a nan Kris la Yeshua ou OMS yon fwa yo te lwen yo te pote tou pre atravè la san nan Kris la. 14 Paske, li menm se lapè nou, li menm ki fè de a yon sèl, li kraze miray ranpa a nan ostilite a...


 

Jeremi 31:31-34
"Gade, jou ap vini," di Seyè a, ".Lè m'a fè yon nouvo kontra ak moun pèp Izrayèl yo ak moun peyi Jida yo,Se pa tankou alyans mwen te pase ak zansèt yo a, jou mwen te pran yo nan men yo pou te fè yo soti kite peyi Lejip la, kontra mwen te fè ak zansèt yo a, byenke mwen te yon mari pou yo, "se sa Seyè a di. Men sa Seyè a di ankò: -Men alyans mwen pral pase ak pèp Izrayèl la apre jou sa yo."M'ap mete lalwa mwen an nan yo ak nan kè yo, m'ap ekri l', m'ap Bondye yo, yo pral tounen mwen.
moun

 

bottom of page